Alături de cererile tip (pe care o puteți descărca de la acest link... Cereri înregistrare/autorizare) este necesar să anexați și alte documente care să vină în sprijnul solicitării. Unul dintre aceste documente este "memoriul tehnic".

Rolul acestui memoriu tehnic este de a prezenta, succint, activitatea ce urmează să o desfășurați, locația și amenajările realizate, ce veți produce și volumul producției etc. Este bine să știți că acest memoriu tehnic este extrem de important. În primul rând, este un document oficial emis de dumneavoastră și de aceea este obligatoriu să fie conform cu adevărul, deoarece va sta la baza emiterii unui document al unei autorități publice. Aceasta înseamnă că orice neadevăr stipulat într-un astfel de document este sancționat ca fals în declarații. Cu toate acestea, foarte multe persoane tratează acest document ca fiind doar o solicitare birocratică și atât. Recomandarea noastră este să îl tratați cu maximă seriozitate.

Ce trebuie să conțină un memoriu tehnic?

În memoriul tehnic va trebui să inserați câteva date esențiale care să descrie afacerea pe care doriți să o realizați în domeniul alimentar, modul cum va funcționa afacerea și cum veți respecta principiile de igienă și siguranța alimentului. Vom explica punctual fiecare element esențial ce trebuie inserat în memoriul tehnic:

1. Datele de identificare ale unității:

Este necesar să definiți clar firma care administrează unitatea respectivă (denumire, locație, date fiscale, reprezentanți legali) precum și datele de localizare și identificare ale punctului de lucru pe care doriți să îl autorizați. Nu uitați să notați numele persoanelor responsabile și numărul de telefon. Numărul de telefon este obligatoriu, el fiind trecut în documentul de autorizare. La acel număr veți fi permanent căutat de autoritatea pentru siguranța alimentului când sunt alerte alimentare care vă privesc pe dumneavoastră și unitatea dvs.

2. Informații privind construcțiile și amenajarea:

2.1. Numărul clădirilor cu zonele/spațiile amenajate/neamenajate și cu suprafețele corespunzătoare. La această descriere este necesar să anexați și o schiță a obiectivului cu planul de amplasare. Schița nu este obligatoriu să fie realizată de cineva experimentat (arhitect), putând fi un desen descriptiv al unității care să respecte planurile acestuia, dacă nu aveți deja astfel de planuri.
2.2. Caracteristicile contructive: aceastea referindu-se la pavimente, pereți, tavane, materialele din care sunt realizate. Aici puteti să menționați și ușile, geamurile, căile și platformele de acces (existența burdufelor), etc.
2.3. Aprovizionarea cu apă: Va trebui să specificați de unde provine apa potabilă utilizată în producție și pentru igienizare, culoarea țevilor și diferențele față de apa industrială, poziția surselor de apă tehnologică (numărul și dotarea surselor de apă tehnologică, inclusiv sursa de apă caldă).

ATENȚIE: în producția de alimente aveți nevoie de una sau mai multe surse de apă potabilă utilizate în procesul tehnologic. Această sursă de apă trebuie să aibă un racord special, trebuie identificată și monitorizată. Nu puteți folosi apă în procesul tehnologic de la spălătorul de vase, de la spălătorul de mâini sau de la o altă sursă decât de la sursa special destinată și amenajată pentru apa tehnologică de producție, care are fluxul de apă controlat, sistem de blocarea a refluxului și a picurării.

2.4. Apele reziduale - este necesar ca întreaga rețea de evacuare să fie racordată separat la rețeaua de canalizare cu măsurile de protecție speciale, aspecte pe care trebuie să le detaliați în acest memoriu.

ATENȚIE: rețeaua de evacuare ape nu trebuie să se intersecteze cu rețeaua de canalizare de la WC-uri.
Va trebui să detaliați modul de conectare la canalizare, existența separatorului de grăsimi, sau alte elemente edificatoare cum ar fi numărul de sifoane de pardoseală.

2.5. Condițiile de microclimat - va trebui să descrieți numărul și poziția pe flux a camerelor cu microclimat special, modul cum asigurați temperatura, ventilația, protecția la animalele indezirabile, sursele de lumină și intensitatea acestora pe fluxul tehnologic.

3. Informații privind Fluxul tehnologic.

3.1. Descrierea fluxului tehnologic ținând cont de specificul producției și de tipul de flux. Spre exemplu, aveți fluxul de carne, fluxul de făină sau fluxul deșeurilor. Este necesar să specificați dacă aveți intersectări ale fluxurilor și modul în care gestionați aceste intersectări.

ATENȚIE: dacă există intersectări și nu combinări de fluxuri, atunci le puteți gestiona după modelul „flux în etape”. Dar după fiecare etapă sunt necesare proceduri de igienizare și decontaminare pentru a aduce zona la nivelul de igienă necesară pentru fluxul care urmează a se executa pe linia tehnologică. Aceste proceduri trebuie bine documentate.

3.2. Dotare: desigur că fiecare tehnologie de producție are nevoie de propriile instalații de producție. Acestea vor trebui descrise ca număr, poziționare, acțiune, etc, detaliind atunci când este necesar funcționalitatea în cadrul fluxului.
3.3. Temperaturi: Există fluxuri tehnologice care au pe parcursul lor atât temperaturi de refrigerare, congelare dar și temperaturi de coacere sau fierbere. Este necesar să precizați temperaturile la care se procesează, prelucrează, depozitează sau se transporta produsele alimentare pe fluxurile tehnologice prezentate, modul de monitorizare a acestora și modul de verificare. Este necesar să vă referiți și la temperaturile spațiilor de producție în general. De asemenea, trebuie să specificați și modul de realizare tehnic al acestor temperaturi. Va trebui să specificați numărul utilajelor și tehnologia utilizată pentru asigurarea parametrilor de temperatură, rece sau cald.
3.4. Trasabilitate: va trebui să descrieți modul în care gestionați și realizați principiile de trasabilitate de la achiziționarea materiei prime și după livrare către beneficiari. Va trebui să detaliați documentele și modul de gestionare al acestora pe întreg fluxul tehnologic.
3.5. Ambalare: se va prezenta fluxul ambalajelor de la depozitare, pregătire, utilizare etc. Dacă se folosesc ambalaje recliclabile, se va prezenta procedura de igienizare și decontaminare.
3.6. Evacuare deșeuri, confiscate, SNCU - se vor prezenta categoriile de deșeuri rezultate în urma funcționării unității și modul de gestionare al acestora pe flux. Este necesar să se prezinte contractele cu unități de evacuare și administrare deșeuri, inclusiv pentru cele care trebuie distruse prin unități specializate de tip PROTAN, prin ardere. Acestea din urmă sunt clasificate după trei criterii și se referă în special la produse rezultate din producția de alimente de origine animală. În cazul acesta, este obligatoriu să aveți procedură de gestionare a SNCU (subproduse nedestinate consumului uman), care au un flux separat.
3.7. Transport - se va prezenta modul cum sunt livrate și distribuite produsele alimentare, dar și modul de aprovizionare. În acest sens se va prezenta și autorizația mijloacelor de transport produse alimentare obținută tot de la DSVSA.

4. Capacități de producție

Se va detalia cantitatea de producție pe zile, săptămâni, luni; capacitatea de depozitare; capacitatea de procesare/prelucrare; numărul de locuri la mese; numărul de porții livrate, etc. Aceste detalii sunt necesare pentru a corela dimensiunea spațiului de producție raportat la volumul de marfă și numărul de angajați.

5. Personal

5.1. Angajați - Se va detalia numărul de personal necesar dintre care cei care au calificare în domeniul producției alimentare specificat funcție de tipul de producție și activitatea specifică fluxului de producție. Se va specifica personalul cu studii superioare și/sau medici veterinari pentru un anumit tip de producție.
5.2. Vestiare - Se vor detalia facilitățile necesare de igienizare ale personalului, modul de organizare, funcționarea acestei facilități și procedurile de lucru.

6. Laborator uzinal

Pentru anumite activități este necesară organizarea unui laborator, astfel se va specifica fluxul de funcționare al laboratorului, analizele efectuate, personalul deservit etc.

Desigur că fiecare activitate are specificul ei. Este necesar să adaptați acest memoriu tehnic la speciful dvs de producție.

Anexat aveți un memoriu tehnic tip pe care îl puteți utiliza. Este necesar să aveți un cont de utilizator pe acest site.

Succes!


Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.