Baza legala este reprezentata de:

1. Ordinului Presedintelui ANSVSA nr 111/2008 procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala
2. Regulamentul CE 178/2002 - Legea alimentului, cu modificarile si completarile ulteroare;
3. Regulamentul CE 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor cu modificarile si cmpletarile ulterioare;
4. Regulamentul CE 852/2004 privind regulile generale de igiena a alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Regulamentul CE 853/2004 - privind regulile specifice de igiena a alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Regulamentul CE 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala cu modificarile si completarile ulterioare
7. Regulamentul UE 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare;
8. Regulamentul CE 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala cu modificarile si completarile ulterioare
9. Criteriile microbiologice ale alimentelor stabilite prin Regulamentul CE 2073/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordinului Presedintelui ANSVSA nr 10/2008 procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman
11. Ordinului Presedintelui ANSVSA nr 13/2005 ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator
12. Regulamentul CE 2072/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
13. Regulamentul CE 1069/2009 privind subprodusele de origine animala
14. Regulamentul CE 142/2011 privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE
15. Prevederile Ordinului Presedintelui ANSVSA 57/2010 privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc proceseaza depoziteaza transporta si/sau distribuie produse de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare;
16. Prevederile Ordinului Presedintelui ANSVSA 35/2016 petru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a programului de supraveghere si control in domeniul sigurnatei alimentelor;
17. Prevederile Ordinului Presedintelui ANSVSA 34/2006 pentru aprobarea normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor si agentilor zoonotici;
18.Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 martie 2000 referitoare la etichetarea si prezentarea produselor alimentare, precum si la publicitatea acestora


Aspecte urmarite pentru verificarea conformarii:
1. referitor la verificarea modului de respectare a cerintelor privind autorizarea sanitara veterinara:
1.1. respectarea conditiilor pentru care a fost autorizata, schimbarea sau modificarea fluxului tehnologic autorizat, evaluarea ii incadrearea in grupa de risc:

1.2. notificari ale autoritatii cu privire la modificari de flux, tehnologii, sau alte modificari semnificative a activitatilor, inchideri sau suspendarii activitatii:


2. referitor la verificarea respectarii cerintelor structurale si generale de igiena, in conformitate cu prevederile Regulamentul CE 852/2004 cu referire la:
2.1. aspecte constructive, amenajare: verificarea cerintelor referitoare la constructii, dotarea cu facilitati si echipamente a unitatilor (Structura, conceptia, constructia, amplasarea si dimensiunea incintelor utilizate pentru produsele alimentare trebuie: sa permita intretinerea, curatarea si/sau dezinfectarea corespunzatoare, sa evite sau sa reduca la minim contaminarea pe calea aerului si sa asigure un spatiu de lucru suficient si adecvat efectuarii in conditii igienice a tuturor operatiunilor; sa fie de asa natura incat sa previna acumularea murdariei, contactul cu substantele toxice, deversarea particulelor in produsele alimentare si formarea condensului sau a mucegaiurilor nedorite pe suprafete; sa permita aplicarea bunelor practici de igiena, inclusiv prevenirea contaminarii si, in special, combaterea daunatorilor si dupa caz, sa asigure conditii adecvate de manipulare si depozitare, cu reglarea temperaturii si capacitate suficienta pentru a pastra produsele alimentare la temperaturi adecvate care sa poata fi monitorizate si, daca este nevoie, inregistrate.); se verifica podea, suprafete murale, plafoane, fereste, usi si suprafete in care se manipuleaza alimente care trebuie sa fie pastrate in buna stare si usor de curatat si, dupa caz, de dezinfectat, utilizarea unor materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune si netoxice;

2.2. toalete. vestiare: numar suficient de toalete cu jet de apa, racordate la un sistem de scurgere eficace. Toaletele nu trebuie sa comunice direct cu incaperile in care se manipuleaza produsele alimentare; Instalatiile sanitare trebuie sa dispuna de ventilatie naturala sau mecanica adecvata.

2.3. facilitati de spalare si igiena personal: numar suficient de chiuvete, amplasate in mod corespunzator si destinate spalatului pe maini. Aceste chiuvete trebuie sa dispuna de apa curenta rece si calda, cat si de materiale pentru spalatul si uscatul igienic al mainilor; dispozitivele de spalat pentru produsele alimentare trebuie sa fie separate de cele destinate spalatului pe maini;

2.4. ventilatie: mijloace adecvate si suficiente de ventilare naturala sau mecanica. Trebuie sa se evite circulatia curentilor de aer dinspre o zona contaminata spre una curata. Sistemele de ventilatie trebuie construite in asa fel incat sa permita accesul la filtre si alte piese care necesita curatarea sau inlocuirea.

2.6. iluminat: sistem de iluminat natural si/sau artificial adecvat.

2.7. scurgeri, canalizare: Instalatiile de scurgere trebuie sa corespunda destinatiei. Acestea trebuie concepute si construite astfel incat sa evite riscul de contaminare. In cazul in care canalele de scurgere sunt descoperite, in totalitate sau in parte, ele trebuie concepute astfel incat sa impiedice deversarea apelor reziduale dintr-o zona contaminata in zonele curate, in special in cele in care se manipuleaza produse alimentare susceptibile de a prezenta un grad mare de risc pentru consumatorul final.

2.8. facilitati igienizare: Produsele de salubrizare si substantele dezinfectante nu trebuie depozitate in zonele in care se manipuleaza produse alimentare; spatii adecvate pentru curatarea, dezinfectarea si depozitarea instrumentelor si echipamentelor de lucru..

2.9. echipamente instalatii si articole: constructia, materialele si intretinere; curatate si dezinfectate cu o frecventa suficient de mare pentru a se evita orice risc de contaminare; sa fie instalate in asa fel incat sa permita curatarea adecvata a echipamentelor si a zonei adiacente; echipamentele prevazute cu un dispozitiv de control adecvat; modul de folosirea aditivilor chimici pentru a preveni corodarea echipamentelor si a containerelor; modul de depozitare a celor ce nu se utilizeaza;

2.10. deseuri: eliminarea cat mai rapid posibil din incaperile in care se afla produsele alimentare, pentru a se evita acumularea lor; recipiente care se pot inchide, construite in mod corespunzator, mentinute in buna stare, usor de curatat si, dupa caz, de dezinfectat; eliminarea intr-un mod igienic si ecologic in conformitate cu legislatia comunitara

2.11. alimentarea cu apa: alimentarea adecvata cu apa potabila pentru utilizare tehnologica; utilizata in procesul de productie, identificare sursa, monitorizare salubritate sursa; gheata care intra in contact cu produsele alimentare sau care le poate contamina trebuie sa fie facuta din apa potabila; aburul utilizat direct in contact cu produsele alimentare nu trebuie sa contina nici o substanta care prezinta pericol; sisteme separate pentru apa utilizata in alte scopuri; sursa de apa calda si rece care sa fie utilizata pentru mentinerea starii de igiena a personalului si a facilitatilor si echipamentelor care intra in contact cu alimentele;

2.12. igiena personalului: persoanele care lucreaza intr-o zona in care se manipuleaza produse alimentare trebuie sa respecte un nivel ridicat de igiena personala si sa poarte imbracaminte adecvata si curata si, dupa caz, imbracaminte de protectie; persoane care sufera de o boala sau este purtatoare a unei boli care poate fi transmisa prin alimente sau care prezinta, de exemplu, plagi infectate, infectii sau leziuni cutanate sau diaree sa manipuleze produse alimentare sau sa patrunda intr-o zona in care se manipuleaza produse alimentare indiferent de situatie; proceduri preoperationale de verificare a conformitatii; documente care sa ateste starea de sanatate completate si vizate de medic conform legislatiei;

2.13. formarea profesionala: persoanele care manipuleaza produsele alimentare sunt supravegheate si instruite si/sau au primit o formare profesionala in materie de igiena alimentara adaptata activitatii lor; persoanele care raspund de intocmirea si actualizarea procedurii sau de punerea in practica a ghidurilor aplicabile au beneficiat de o formare profesionala adecvata privind aplicarea principiilor HACCP si sunt respectate toate cerintele legislatiei interne privind programele de formare pentru persoanele care lucreaza in anumite sectoare alimentare.


3. referitor la verificarea respectarii specifice de igiena pe fluxul de productie, in conformitate cu prevederile Regulamentul CE 852/2004, a Regulamentului CE nr 2073/2005 cu modificarile si completarile ulterioare cu referire la:

3.1. receptie: verificarea conditiilor de manipulare si transport a produselor alimentare de la furnizori la unitatile de vanzare cu amanuntul (mentinerea conditiilor de igiena si a lantului frigorific pe durata transportului); proceduri de verificare a materiilor prime receptionate sub aspectul integritatii, salubritatii, calitatii, respectarii lantului frigorific, protectia la daunatori, etc;

3.2. depozitare: dimensionarea corecta a spatiilor de depozitare; verificarea conditiilor de igiena si de intretinere a spatiilor si echipamentelor (rafturi, vitrine frigorifice, etc) in care produsele alimentare sunt depozitate, manipulate (eventual expusa prin depozitare spre comercializare catre consumatorii finali); modul de depozitarea al diverselor materii prime functie de specific/ambalare/igiena/temperatura; evitarea riscului de contaminare incrucisata; respectarea temperaturilor/ umiditatii/ circulatiei aerului specifice de depozitare la nivelul alimentului cat si ambientala; evitarea si prevenirea animalelor si insectelor indezirabile;

3.3. productie: verificarea conditiilor de pregatire a materiei prime, depozitare si manipulare produse intermediare, mentinerea conditiilor de igiena si a lantului frigorific/termic pe durata productiei; decongelarea corecta a materiei prime; pastrarea alimentelor intre etapele tehnologice; respectarea temperaturilor specifice (rece sau fierbinte) de depozitare a produsului finit si monitorizarea acestora; utilizarea tehnologiilor de congelare rapida; documentele intocmite privind congelarea rapida; etichetarea si monitorizarea productiei/temperaturilor/proceselor de fabricatie etc;

3.4. expunere/ambalare/livrare: verificarea conditiilor de igiena si de intretinere a spatiilor si echipamentelor (rafturi, vitrine frigorifice, etc) in care produsele alimentare sunt manipulate si expuse spre comercializare catre consumatorii finali; evitarea riscului de contaminare incrucisata; materialele utilizate pentru impachetare/ambalare/livrare (mod de pastrare, manipulare, evitare a contaminarii, sursa lor, materialele din care sunt realizate, cele refolosibile cum se iginizeaza/depoziteaza/ sterilizeaza) eliberarea de documente conforme si respectarea trasabilitatii; etichetare si ambalare (daca se livreaza produse fabricate in unitate);

3.5. tratamentul termic: verificarea conditiilor de pregatire termica prin aducerea pe fiecare parte a produsului tratat la o temperatura data, pe o perioada data de timp si impiedicarea contaminarii produsului in timpul procesarii; verificarea cu regularitate a principalilor parametri relevanti (in special temperatura, presiunea, etanseitatea si factorii microbiologici), inclusiv cu ajutorul unor dispozitive automate, procesul utilizat trebuie sa respecte o norma recunoscuta pe plan international

3.6. monitorizare temperaturi: respectarea lantului termic/frigorific; respectarea cerintelor de monitorizare si control al temperaturii la productie, depozitare, livrare, manipulare, transport, expunere; verificarea inregistrarilor; arhivarea inregistrarilor; proceduri de interventie/corectie; gestionarea situatiilor speciale:

3.7. marca de identificare: forma, tip si continutul marcii; respectarea aplicarii; modalitatea de marcare; gestiune:

4. referitor la verificarea respectarii programelor, inregistrarilor sau alte documente specifice doveditoare a respectarii principiilor si practicii igienei si sigurantei alimentelor in unitate, in conformitate cu prevederile Regulamentul CE 852/2004 cu referire la:

4.1. programe DDD: verificarea aplicarii masurilor de protectie impotriva animalelor indezirabile si a daunatorilor (rozatoare, insecte, pasari), existenta/monitorizarea acestora; amenajari si facilitati pentru preventie si blocarea accesului acestora; eficienta programelor DDD implementate la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul; documente conforme:

4.2. GMP proceduri: elaborarea unor proceduri cu privire la aplicarea bunelor practici de igiena, realizarea si aplicarea de programe preoperationale; revizuirea si actualizarea; instruirea personalulu;

4.3. HACCP: elaborarea si aplicarea permanenta a unor proceduri bazate pe principiile HACCP, precum si a programului HACCP; identificarea oricaror riscuri care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil; identificarea punctelor critice de control in etapa sau etapele in care controlul este esential pentru a preveni riscul sau pentru a-l reduce la un nivel acceptabil; stabilirea unor limite critice la punctele critice de control capabile sa separe domeniul acceptabil de cel inacceptabil din punctul de vedere al prevenirii, eliminarii sau reducerii riscurilor identificate; stabilirea si punerea in aplicare a unor proceduri eficace de monitorizare in punctele critice de control; stabilirea unor masuri corective pentru cazurile in care un punct critic de control nu este controlat; stabilirea unor proceduri care se aplica cu periodic pentru a se verifica functionarea efectiva a masurilor mentionate; definirea unor documente si evidente in functie de natura si dimensiunea intreprinderii din sectorul alimentar pentru a demonstra aplicarea efectiva a masurilor mentionate; revizuirea si actualizarea procedurilor; instruirea personalului; arhivarea documentelor;

4.4. autocontrol si monitorizare igiena: elaborarea si implementarea unor programe proprii de auto-control de catre operatorii din sectorul alimentar si efectuarea de analize de laborator; respectarea criteriilor microbiologice aplicabile produselor alimentare;

4.5. criterii de igiena si siguranta: referitor la verificarea modului de implementare a Regulamentului CE nr 2073/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a masurilor dispuse in cazul obtinerii unor rezultate nesatisfacatoare la BA din programul de autocontrol; respectarea monitorizarii criteriilor de igiena pe toata perioada de livrare, manipulare, prelucrare; respectarea monitorizarii criteriilor de siguranta pe toata perioada de conservare;

4.6. validari programe/termene valabilitate: efectuarea studii/monitorizari in conformitate cu anexa II Regulamentului CE nr 2073/2005 pentru a cerceta respectarea criteriilor de igiena si siguranta pe intreaga durata de conservare cu validarea termenelor de valabilitate; validarea sau verificarea functionarii corecta a procedurilor lor bazate pe principiile HACCP si pe buna practica de igiena; masuri aplicate in caz de neconformitati;

4.7. SNCU: referitor la verificarea modului de colectare, marcare si indepartare din spatiile de productie a subproduselor nedestinate consumului uman SNCU in conformitate cu cerintele Regulamentelor CE 1069/2009 si 142/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

4.8. trasabilitate: verificarea documentelor si inregistrarilor privind intrarile de produse alimentare in vederea comercializarii catre consumatorul final, in care sa fie inscrise denumirea furnizorului, data receptionarii, lotul, cantitatea livrata data limita de consum, etc pentru stabilirea trasabilitatii; pentru macelarii/carmangerii registrul de carne si documentele sanitare veterinare.

4.9. comercializarea carnii: referitor la verificarea respectarii cerinelor de igiena stabilite de Reg CE 852/2004 pentru comercializarea, manipularea si depozitarea carnii cu referire la:

4.10. etichetare: respectarea prevederilor din Regulamentul UE nr 1169/2011 privind etichetarea produselor alimentare care se comercializeaza, eticheta care trebuie sa contina informatii cu privire la "data de productie" si "data congelarii" (compusa din ziua/luna/anul in ordinea exacta, la care s-a efectuat operatiunea de congelare/congelare rapida), in cazul in care aceasta difera de data de productie; lista ingredientelor; data de valabilitate minima; numarul lotului; marca de sanatate.


Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.