Menu

Regulamentul 1069/2009 norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman

REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS